De wet Notarisambt 2019 is met algemene 29 stemmen goedgekeurd door het parlement. In de rechtspraktijk is gebleken, dat er behoefte is aan meer beroepsnotarissen. Daarom is in de wet ook de uitbreiding van het maximum aantal beroepsnotarissen voor geheel Suriname opgenomen. De wet is op donderdag 25 juli 2019 de hamer van de voorzitter gepasseerd.

Belangrijke overwegingen voor deze uitbreiding zijn onder andere het aantal inwoners, de tijd en aandacht die beschikbaar zijn geweest per cliënt voor bespreking en begeleiding, de toenemende vraag naar notariële rechtshulp, de toenemende complexiteit en omvang van de werkzaamheden, het aantal akten, inkomsten van de notariaten en de carrièrekansen  voor kandidaat-notarissen.

De waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Melvin Bouva MPA LLB, heeft na aanname van de wet felicitaties overgebracht aan de initiatiefnemers en Surinaamse gemeenschap. “Met aanname van deze wet hebben wij hierbij een betere voorziening om zaken te doen”, zegt de waarnemend voorzitter.

Volgens Rossellie Cotino, voorzitter van de commissie van rapporteurs, is het beroep van notarissen nu bij wet geregeld. Deze wet helpt volgens initiatiefnemer drs. Jennifer Simons, niet alleen kandidaat-notarissen om door te stromen, maar biedt ook meer zekerheid aan burgers.

Het initiatiefvoorstel voor deze wet is verder ingediend door Amzad Abdoel en Silvana Afonsoewa. De commissie van rapporteurs heeft naast assembleelid Cotino bestaan uit de leden Krishnakoemarie Mathoera, Aida Nading, Ronnie Brunswijk, Keshopersad Gangaram-Panday, Carl Breeveld en Guilliano Snip.