De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, houdt open dagen. Deze zijn op 6 en 7 augustus 2019, op het terrein van de SAO aan de Difoestraat te Geyersvlijt. De bedoeling is dat tijdens de open dagen bezoekers worden ingelicht over het trainingenaanbod en wat de SAO allemaal doet.

De SAO biedt zowel dag-, avond- als bedrijfstrainingen aan. De bedrijfstrainingen worden meestal op maat verzorgd, aan de hand van de wensen van de klant. Vaak moeten specifieke vaardigheden bijgebracht worden bij de medewerkers van het desbetreffend bedrijf. De grootste groep volgt een dag training, waarbij uit ruim zeventien trainingen een keuze gemaakt kan worden. Hiernaast geeft de SAO avondtrainingen op reguliere basis. Cursisten die avondtrainingen volgen bij de SAO werken vaak genoeg reeds in de branche, maar kiezen ervoor zich verder te scholen. Voor elke training geldt een minimumaantal van 15 aanmeldingen.

De open dagen zijn bedoeld voor eenieder. Op deze twee dagen wordt van alle trainingen informatie gegeven. U kunt de open dagen van de SAO bezoeken op 6 en 7 augustus van 08:00 uur 14:00 uur en dan van 17:00 uur tot 19:00 uur.