Ingi Dey wederom feestelijk herdacht in Palmentuin

261

De dag der Inheemsen, in Suriname ook wel bekend als Ingi Dey, is sinds 1994 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag. In ons land is deze dag sinds 2006 een nationale vrije dag.  Het doel van deze dag is stil te staan bij en extra aandacht te schenken aan de eerste bewoners in de wereld. In de Palmentuin heerste er een gezellige sfeer, niet alleen van onze Inheemse broeders en zusters, maar door de aanwezigheid van vrijwel alle bevolkingsgroepen in ons land.

President Desiré Delano Bouterse die ook aanwezig was en een korte toespraak gaf, sprak over een dag om stil te staan bij hetgeen de eerste bewoners van ons land allemaal hebben meegemaakt. Het staatshoofd gaf aan trots te zijn dat wij, historisch gezien, het verst zijn gekomen met het traject over de grondenrechten en niet ver meer zijn van het afronden hiervan. “De verschillende organisaties moeten beseffen dat er oprecht samengewerkt moet worden om dit vraagstuk op te lossen”. President Bouterse gaf verder aan dat niet goud of bauxiet ons grootste exportproduct is, maar vrede. “Vrede willen wij in dit klein land als voorbeeld geven, voor wat daarbuiten in de grote wereld gebeurt”, merkte het staatshoofd op.