Agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik van Pesticiden

202

De afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft op het Agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger te Von Freyburg in het district Saramacca, de training verantwoord gebruik van pesticiden verzorgd. Tijdens deze training die werd verzorgd op vrijdag 16 augustus 2019, is er gekeken naar de manier waarop de manschappen zichzelf en hun naaste omgeving kunnen beschermen tegen de nadelige effecten van pesticiden.

Aan de manschappen is gepresenteerd, wat er allemaal kan gebeuren bij het onbeschermd toedienen van pesticiden. Hoezeer niet alle gevolgen direct zichtbaar zijn, komt het bij sommige gevallen pas na verloop van tijd aan het licht.

Met de manschappen is de manier van hoe te meten en hoeveel spuitvloeistof (water met pesticide oplossing) wordt gebruikt in de praktijk, uitgevoerd.

Door de leidinggevende ter plekke is aangegeven dat het Nationaal Leger het boegbeeld moet zijn van hoe producten op een verantwoorde wijze worden geteeld. Het kan, en dat moeten wij met dit bedrijf kunnen waarmaken.

Minister Parmessar heeft de afdeling bestrijdingsmiddelen in het veld gestuurd, om zoveel als mogelijk de samenleving te informeren over het verantwoord gebruik van pesticiden. Het ministerie wilt hiermee de samenleving erop attenderen, om over te gaan tot het consumeren van veilig geteelde voedsel.

De bewindsman zegt dat het ministerie nog lang niet klaar is met het voorlichten. Wij zullen elke dag op verschillende manieren bezig zijn met de samenleving om haar bewust te maken over  het onverantwoord gebruik van de bestrijdingsmiddelen.