Ambtenaren BiZa krijgen trainingen in opstellen beschikkingen en resoluties

256

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) worden bijgeschoold over wettelijke regelingen om beschikkingen en resoluties op te stellen. Vrijdag 16 augustus heeft de kick-off plaatsgevonden van een reeks trainingen.

Jeffrey Joemmanbaks , onderdirecteur van de afdeling Juridische Aangelegenheden, vertelt dat deze trainingssessies voortaan op regelmatige basis zullen plaatsvinden. Het gaat om ambtenaren van specifieke afdelingen die belast zijn met het opstellen van resoluties en beschikkingen. “Wij zitten in een transformatie van het directoraat HRM (Human Resource Management) en willen continu bezig zijn met het verbeteren van de kennis van ons personeel. Ook zijn uit de praktijk verbeterpunten gebleken die wij nu oppakken.”

Joemmanbaks zegt ook dat hiermee de dienstverlening door de overheid wordt verbeterd. “Als een stuk in één keer goed is, hoeft het niet telkens worden teruggestuurd en wordt het verkeer van documenten op de ministeries verminderd. Het gaat om rechtspositionele aangelegenheden waarmee wij niet licht moeten omgaan. Die moeten goed, duidelijk en helder worden geformuleerd en het siert de overheid ook om een goed document te produceren”.

Wettelijke regelingen voor het opstellen van de resoluties en beschikkingen zijn opgenomen in Aanwijzingen voor de Regelgevingstechniek en het Besluit Vormgeving Wettelijke regelingen Staats-en Bestuursbesluiten. Vrijdag zijn medewerkers van de afdelingen Personeelsbeheer, Typekamer en Personeelszaken bijgeschoold in deze regels. Aan hen is voorgehouden welke soorten resoluties en beschikkingen er zijn, waaruit die zijn opgebouwd en wat het verschil is tussen de verschillende documenten. De sessie bestond uit twee onderdelen die zijn gegeven door Joemmanbaks en Shanti Kowlesar, beleidsadviseur. Zij moedigde de aanwezigen aan om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Joemmanbaks drukte hen op het hart om uitstekend te zijn in hun taalvaardigheid en creatief met formuleringen. Farsia Habieb, ook beleidsadviseur, gaf technische ondersteuning.

De ambtenaren hebben de gelegenheid aangegrepen om de theorie te toetsen aan hun ervaringen in de praktijk. Vaststaat dat zij zich houden aan de voorgeschreven regelingen. Zij hebben vragen kunnen stellen waarop de docenten breedvoerig zijn ingegaan.

Het streven is om maandelijks deze sessies te houden met alle ambtenaren die belast zijn met het opstellen van resoluties, met terugkomdagen. De terugkomdagen zijn bedoeld om eventuele onduidelijkheden op te helderen. Het huiswerk aan de participanten is om na te gaan waar er in de praktijk onduidelijkheden zijn en die door te laten geven via hun leidinggevenden. Na onderzoek van de afdeling Juridische Aangelegenheden, worden die behandeld op de terugkomdagen.

Niet alleen op het ministerie van Binnenlandse Zaken komen resoluties tot stand, maar op alle andere ministeries. De bedoeling is om ook actoren van andere ministeries bij te scholen om uiteindelijk de dienstverlening vanuit het gehele overheidsapparaat te optimaliseren op het gebied van resoluties en beschikkingen.