Indonesische Parlementsleden op beleefdheidsbezoek bij minister Noersalim

261

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken Heeft een delegatie van 11 Indonesische parlementsleden in zijn vergaderzaal verwelkomd op dinsdag 20 augustus. Uit een aantal geplande beleefdheidsbezoeken deden de parlementariers het ministerie van Binnenlandse Zaken het eerst aan. 
De delegatieleider drs. Utut Adianto bedankte namens de Indonesische Overheid de Surinaamse Regering voor de steun die zij aan Indonesië bood bij de verkiezingen voor de zitting van Indonesië in de de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daarnaast benadrukte hij dat de delegatie als doel heeft om de historische band die reeds tussen Indonesie en Suriname bestaat te verstevigen. 


In het verleden had president Soeharto Suriname een bezoek gebracht. Verschillende Surinaamse staatshoofden zoals president Ronald Venetiaan, president Delano Bouterse en recent de minister van Buitenlandse Zaken Yildiz Polak-Biegle bezochten Indonesie om de bestaande relatie tussen Suriname en Indonesie te consolideren. Door in de toekomst op verschillende maatschappelijke terreinen samen te werken kan er een verdere verdieping en bekrachtiging van de historische band worden verwezenlijkt. Een wens die zowel door Indonesie als Suriname wordt uitgesproken. Minister Noersalim sprak zijn zorg uit over het teloorgaan van de Javaanse taal en uitingen van cultuur. Hij acht het van belang dat de Javaanse taal en uitingen van cultuur behoed worden voor verdere teloorgang. Een samenwerkingsverband op dat gebied acht drs. Untut Adianto vanzelfsdprekend. Er zouden vanuit Indonesië taal en cultuur docenten naar Suriname gestuurd kunnen worden om de gewenste trainingen te kunnen verzorgen. 

Verder werd aangehaald dat de verschillende beleidsgebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, CBB, Bureau Religieuze Aangelegenheden en Bureau Gender Aangelegenheden, de terreinen zijn waar samenwerking zou kunnen plaatsvinden. Tussen het Nationaal Archief Suriname en het Arsip Nasional Republik Indonesia zal dit jaar nog een memory of understanding (M.O.U.) getekend worden. Wat gendergelijkheid aangaat heeft Indonesië een wettelijke quotum ingesteld van dat tenminste 30 % van de bestuurlijke en politieke functies door vrouwen dient te worden ingevuld, zo liet een van de Indonesische parlementariers weten. Op het gebied van ondernemen staan er ook vele mogelijkheden open die moeten worden verkend. Op het gebied van toerisme bijvoorbeeld is veel nog onontgonnen, terwijl er bij de bevolking wel een behoefte bestaat om elkaars land te leren kennen.


Drs. Untut Adianto eindigde het bezoek met de woorden dat hij en zijn delegatie de 30 urige vliegreis niet slechts uit vriendschap voor Surinamers hebben ondernomen, maar dat het meer is om gezamenlijke invulling te geven aan een toekomst waarbij beide partijen baat bij hebben.