DNA behandelt wetten aangaande Brokopondo Overeenkomst

223

In de Nationale Assemblee zijn de twee ontwerpwetten behandeld die de vroege  beëindiging/wijziging van de vijfenzeventig jarige gesloten Brokopondo Overeenkomst moet regelen. In de samenkomst van het parlement op vrijdag 23 augustus 2019 kwam onder meer ook de fractieleider, Amzad Abdoel, van de Nationale Democratische Partij aan de orde. Abdoel ging evenals andere parlementariërs in op de Brokopondo overeenkomst die aanvankelijk in 2033 beëindigd zou moeten worden.

De bauxietsector heeft een enorme bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van ons land. De miljoenen US dollar die het land aan deze sector heeft verdiend getuigt hiervan. De fractieleider brengt in herinnering dat deze sector aangemerkt wordt als de kurk waar onze economie op drijft. De sector heeft financiële voordelen gehad voor zowel ons land als de Multi National. De verschillende aspecten en fases van de samenwerking met ALCOA moeten volgens Abdoel als een ervaring dienen in het verdere ontwikkelingsproces van ons land.

In zijn betoog vroeg de parlementariërs aandacht voor de vele offers die zijn gebracht bij de uitvoering van de Brokopondo Overeenkomst. Offers die bij delen van het volk, niet makkelijk te genezen wonden hebben veroorzaakt. Het toenmalig proces van transmigratie heeft nooit de nodige aandacht gehad. Abdoel stelt dat de offers die toen gebracht zijn door de bewoners van het gebied van de Stuwmeer nooit de verdiende waardering hebben gehad.

Uiteindelijk zal bij de behandeling van deze twee ontwerpwetten en de daarbij behorende schuldvernieuwings- en vrijwaringsovereenkomst, de raamovereenkomst met alle bijlagen en uitvoeringsovereenkomsten en de overeenkomst inzake het Bakhuys ontwikkelingsprogramma, een vraag centraal staan: “willen wij de Brokopondo overeenkomst de jure op een correcte manier afsluiten of niet”. De NDP fractieleider plaatste hiermee de oproep om na te gaan wat de huidige realiteit is.