Landbouwers te Uitkijk verwelkomen trainingen in Goede Agrarische Praktijken

222

De derde sessie trainingen in Goede Agrarische Praktijken (GAP) is van start gegaan te Uitkijk, Saramacca. Gedurende drie dagen worden 14 landbouwers die agrarische produkten leveren voor de export getraind door deskundige landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De training wordt op 27 augustus 2019 afgesloten middels een certificaatuitreiking. De eerdere sessies zijn verzorgd aan boeren in de ressorten Wanica A en C.

LVV-minister Rabin Parmessar heeft deze trainingen voor de boeren vereist nadat bekend werd dat Suriname een deel van zijn exportmarkt voor groenten en fruit naar de Europese markt dreigt te verliezen vanwege het voorkomen van schadelijke organismen op het exportwaar. De boeren verwelkomen de GAP- trainingen, omdat zij zich er bewust van zijn dat hun inkomstenbron voor exportgroenten komt weg te vallen als zij niet voldoen aan de strengere exportvereisten.

Middels de GAP-trainingen vergaren de boeren kennis omtrent maatregelen die zij moeten toepassen om onder andere voedselveiligheidsgevaren tijdens de productie van voedsel te beheersen. Aansluitend hierop wordt tijdens de training ook de traceerbaarheid van de producten behandeld. Hierbij dient de landbouwer de nodige registraties van het gehele teeltproces bij te houden teneinde de herkomst van de produkten te achterhalen indien het nodig is.

De GAP-trainingen die nu verzorgd worden, zullen opgevolgd worden door vervolg-trainingen. Het ministerie van LVV wilt al de districten waar er landbouwactiviteiten plaatsvinden, aandoen, maar zal zich niet slechts richten op boeren die leveren voor de export. Na afwerking van het huidig programma zullen ook landbouwers die leveren aan de lokale markt getraind worden in de GAP. “Ook het volk van Suriname moet voorzien worden van voldoende en veilig voedsel. Daar heeft zij ook recht op!”, aldus minister Parmessar.