DNA keurt wijziging Brokopondo Overeenkomst goed

377

De Nationale Assemblee is akkoord gegaan met de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst, die dateert van januari 1958. De Wet inhoudende toestemming tot wijziging Brokopondo Overeenkomst is met 29 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De Wet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen is met hetzelfde aantal stemmen voor en tegen goedgekeurd. De aanname van de ontwerpwetten heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2019.

Het resultaat is bereikt na ruim 24 uur intensief vergaderen. Deze laatste vergadering ving aan om 11:00 uur, op 29 augustus 2019. Voorafgaand aan deze openbare vergadering is in het parlement op meerdere momenten deze wetgeving behandeld. Zowel oppositie als coalitie hebben hun kanttekeningen geplaatst, waarna de regering aan de hand van deze input de conceptovereenkomsten heeft aangepast.

Oorspronkelijk waren de belangrijkste elementen van de overeenkomst stroomopwekking en -distributie, bauxietproductie, aluinaarderaffinage en aluminiumproductie. Van deze onderdelen is anno 2019 alleen nog de energiepoot overgebleven, wat Suriname reeds 10 jaar consequent financieel verlies oplevert. Dit is voor de regering van Suriname de drijfveer geweest voor wijziging van de Brokopondo Overeenkomst.