Onhygiënische en erbarmelijke situatie aangetroffen bij het kinderdagverblijf “Zout der Aarde”

593

Naar aanleiding van een filmpje dat verscheen op social media, is op woensdag 28 augustus jl. in opdracht van districtscommissaris Eric Grauwde een onderzoek ingesteld bij het kinderdagverblijf “Zout der Aarde” aan de Lolastraat.

Ter plaatse is een onhygiënische en erbarmelijke situatie aangetroffen. Bij dit onderzoek waren aanwezig, de milieu inspekteurs van het BOG, de politie, de buurtmanager van Uitvlugt dhr. Kia, de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het districtscommissariaat, de bestuursdienst van het ressort Tammenga en de pers. In opdracht van districtscommissaris E. Grauwde is in samenwerking met bovengenoemde actoren, het tehuis noodgedwongen gesloten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is momenteel bezig de kinderen die in dit verblijf woonden, elders te accomoderen. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd hierbij ingeschakeld.