Visserij-inspecteurs op inspectie in de westelijke districten

207

Het onder directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft inspectiewerkzaamheden uitgevoerd in de districten Saramacca, Coronie en Nickerie. De inspectiewerkzaamheden duurden van maandag 26 augustus tot en met woensdag 28 augustus 2019. Het ministerie heeft in het kader van de ordening van de visserijsector de controle op de visserijactiviteiten opgevoerd.

De visserij-inspecteurs hebben op de verschillende aanmeerplaatsen van vissersvaartuigen geconstateerd dat vergunninghouders en booteigenaren zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. In het bijzonder is geconstateerd dat op één vergunning meerdere vissersvaartuigen worden ingezet met dezelfde naam en registratienummer. Dit is volstrekt ontoelaatbaar, aangezien hiermee de druk op de visbestanden wordt verhoogd. Verder is gebleken dat de namen en registratienummers van enkele vissersvaartuigen niet conform de vergunningsvoorwaarden zijn aangebracht. De visserijinspecteurs hebben ook controle uitgevoerd op het vistuig. In het bijzonder wordt gelet op de maaswijdte van de visnetten bij de verschillende visserijtypen. Ook is gecontroleerd als de lengte van de vaartuigen overeenkomt met de lengte, zoals vermeld op het certificaat van deugdelijkheid, welke wordt verstrekt door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

Het ministerie geeft de vergunninghouders die niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden tot medio september de tijd hun zaken in orde te maken. Gebeurt dat niet, dan komen zij niet meer in aanmerking voor een vergunning. Ordening van deze sector is niet makkelijk en vormt een grote uitdaging voor het ministerie. Desondanks tracht LVV-minister Rabin Parmessar samen met alle stakeholders de ordening tot stand te brengen. Het beleid die de minister voert, is om open en transparant te zijn, door de sector volledig te betrekken in het nemen van besluiten en inzage te geven in de stand van zaken binnen deze sector.