Agrarische Sector in Coronie gaat de goede kant op

251

De Coördinator voor het ministerie van LVV in het district Coronie, dhr. Sonny Dors geeft aan tevreden te zijn met de nieuwe agrarische ontwikkeling binnen het cocosdistrict. De verschillende activiteiten in het district Coronie zijn: het planten van Cocos en de verwerking daarvan, de ontwikkeling binnen de visserijsector, veeteelt (varkens en runderen), bijenteelt en de daaruit voortvloeiende honingteelt.

Deze ontwikkelingen moeten wel afgestemd zijn op de bevolkingssamenstelling van +3000. Deze groei kan nog geen basis leggen voor een behoorlijke bijdrage aan de nationale ontwikkeling van Suriname; daarvoor moet er nog veel meer gebeuren in dit district. Er wordt voldoende varken geproduceerd voor de locale gemeenschap. De maand en jaarproductie van rund is weliswaar teveel voor locaal gebruik, maar is als bijdrage voor de nationale economie niet voldoende.

De bijdrage die de overheid levert aan het district komt voor een groot deel uit districtsfondsen, hetgeen niet in balans is met de inkomsten uit datzelfde district.

De coördinator roept de coroniaanse gemeenschap op om meer te gaan produceren om het district economisch leefbaarder te maken.
Dors geeft aan dat hij wel enkele nieuwe ontwikkelingen volg in het district, mensen beginnen weer geloof te hebben in zichzelf en in het cocosdistrict en dat moet zo blijven. –

Minister Rabin Parmessar heeft alle steun toegezegd aan dit district. Het district is eveneens door de minister opgeroepen om mee te doen met het ontwikkelen van de rijkdommen die zij bezit. Het ministerie van LVV is er om hulp te bieden waar nodig en om de boeren de nodige voorlichting en begeleiding te geven.