Politie- en OWT&C voeren gezamenlijke controle op buschauffeurs

302

De politie van het ressort Centrum heeft op woensdag 4 september samen met ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie controle werkzaamheden verricht op buschauffeurs.

Daarbij zijn bescheiden van in totaal 103 bussen gecontroleerd. Acht vergunningen van buschauffeurszijn ingetrokken.Tien buschauffeur zijn proces-verbaal aangezegd voor de respectievelijk rijden zonder hun bus vergunning, het niet in het bezit zijn van een rijbewijs en het niet ter herkeuring aangeboden hebben van de autobussen.

De controles zijn uitgevoerd op twee locaties binnen Paramaribo.