Startsein asfaltering wegstrekking Apoera – Washabo

409

Vandaag is het startsein gegeven voor het asfalteren van de wegstrekking Apoera tot en met Washabo (Hoglanding). Dit project behelst het opschonen van de landsloten, aanleggen van dwarsduikers onder de weg, het opschonen van de sloten die richting de rivier afvloeien, het opbouwen van de fundering middels lateriet en steenslag, het aanbrengen van de asfaltverharding, het upgraden van de bruggen in het traject en het aanbrengen van de bebording en markering.


De burgers van het Kabalebo gebied hebben jaren lang de slechte staat van deze weg moeten trotseren. In de regentijd zat die vol kuilen en modder terwijl het in de droge tijd zorge voor een overlast van stof.

DC Aroepa van het bestuursressort Kabalebo gaf in haar spreekbeurt aan dat deze dag als een zeer belangrijke dag in de geschiedenis gemarkeerd kan worden. Sinds haar aantreden als burgermoeder werd ze geconfronteerd met bedreigingen van protestacties in de regentijd. Na de oplevering van dit project zullen de obstakels van deze weg tot het verleden gaan behoren.


Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera bedankte de regering voor hun voortvarendheid om deze weg te verharde. Hij feliciteerde de gemeeschappen van de drie dorpen ook en deed een beroep om verantwoordelijk gebruik te maken van de weg.

De Minister van OWT en C, Vidjai Chotkan zei in zijn spreekbeurt dat de asfaltering van de weg het bewijs is dat de regering hard werkt voor geheel Suriname. De asfaltering van deze weg zal de burger van de omliggende dorpen uit een grote nood helpen. Verder zal het ook bijdragen tot de ontwikkeling van het gebied. Natuurlijk kan dit niet alleen door het ministerie gedaan worden. De inzet van de burger is van even groot belang zegt de minister.


President Desire Bouterse noemde deze dag een historische dag. Als men het gebied zou op dit moment zou vergelijken met de staat van het gebied 20 ȧ 30 jaar geleden dan is er heel veel veranderd in de positieve zin. Het is verder belangrijk dat wij de naar onszelf reflecteren in het streven naar ontwikkeling. Handelingen in het verleden hebben er deels ook voor gezorgd dat de ontwikkeling van het gebied vertraagd werd. De president feliciteerde de bevolking met deze weg, maar riep ook op tot goede samenwerking in het belang van een duurzame ontwikkeling van het gebied.

De bevolking van de dorpen Apoera, Section en Washabo is erg ingenomen met de start van dit project. Het zal een grote verlichting voor ze betekenen wanneer dit project is opgeleverd. De asfaltering van de weg zal ongeveer 12 maanden in beslag nemen.