Landbouwers Commewijne krijgen informatie over Matching Grant Facility

265

Het Suriname Market Access Project (SAMAP), een initiatief van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), een infosessie gehouden voor de boeren van het district Commewijne over de Matching Grant Facility (MGF). De infosessie werd gehouden op vrijdag 20 september jongstleden.

De MGF is een fonds dat agrariërs in gelegenheid stelt in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning door middel van een Grant, indien zij aan de gestelde criteria voldoen. Het stelt de boeren instaat om tot een bepaald bedrag, niet-financiële ondersteuning aan te vragen voor productieverhoging en -professionalisering en zodoende verbetering van de markttoegang.

Minister Rabin Parmessar van LVV wil meer aandacht voor ondernemerschap, ontwikkeling van de waardeketen en innovatie in potentiële snelgroeiende sectoren. Om dit te bereiken zijn ontwikkelingspartnerschappen gepland met de particuliere sector en de kleine boeren.