Theoretische opdrachten voor nieuwe LVV-veldwerkers

256

De nieuwe landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben een aanvang gemaakt met het uitvoeren van hun theoretische opdrachten.  Dit in verband met de Train-the-Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP) voor deze groep die afgelopen maandag 23 september 2019, van start is gegaan.

Het hoofddoel van deze training is om de voorlichters en onderzoekmedewerkers te trainen in het, op een eenvoudige manier overbrengen van technische informatie aan landbouwers over GAP en de specifieke onderwerpen als gewasbescherming en veilig gebruik van pesticiden. Een ander doel is tools aan te reiken voor kennisoverdracht aan hun collega voorlichters.

Tijdens de theoretische groepsopdrachten hebben zij een set van maatregelen uitgevoerd, die worden toegepast om onder andere voedselveiligheidsgevaren tijdens de productie van voedsel te beheersen en het gebruik van pesticiden en meststoffen. Dit gebruik dient verantwoord te geschieden. Zo mogen alleen toegestane pesticiden in de juiste doseringen gebruikt worden en moet verspilling van meststoffen worden voorkomen.

Volgens het beleid van LVV-minister Rabin Parmessar, moeten alle producten die bestemd zijn voor zowel de lokale als de internationale markt, veilig en gezond zijn. Daarom zal het ministerie blijven investeren in de veldwerkers door onder anderen het verzorgen/laten volgen van verschillende trainingen en opleidingen.