Bouw 1000 woningen Sabaku Village aangekondigd door president Bouterse

841

President Desiré Delano Bouterse heeft op maandag 30 september, de bouw van 1000 woningen te Sabaku Village in Paramaribo Noord aangekondigd. In zijn Jaarrede in de Nationale Assemblee zei het staatshoofd dat met de ondertekening van de overeenkomst ‘Agreement for Implementing the China-Aided Low-Cost Housing Project’ met de Volksrepubliek China in mei 2017, verder gestalte zal worden gegeven aan het woningbouwprogramma.

Het betreft hier een schenking aan de Surinaamse gemeenschap. In totaal zal gewerkt worden aan de bouw van 1000 woningen met in de eerste fase de oplevering van 350 sleutelklare woningen, te Sabaku Village in Paramaribo Noord, over een strekking van 25 hectare bouwrijpe grond. De Surinaamse overheid zal inkomen met de nutsvoorzieningen en het project wordt integraal opgezet met alle nodige faciliteiten.

De president memoreerde dat in 2019 de Wet Garantiefonds en de Wet Woningbouwfonds door De Nationale Assemblee zijn goedgekeurd. Hij benadrukte dat naast eigen inspanningen vanuit de regering om oplossingen te vinden voor de woningnood, de regering ook particuliere initiatieven ondersteunt. “Deze Public Private Partnership zal verder worden gecontinueerd”, aldus de president.

Het Affordable Housing Program (AHP) dat een looptijd heeft van vijf jaar, is begin 2019 van start gegaan. Het programma loopt dus tot eind 2023 en zal derhalve in het dienstjaar 2020 verder worden uitgevoerd. De beschikbare middelen van dit programma zullen volgens het staatshoofd, worden aangewend om landelijk subsidie te verstrekken aan lagere-inkomensgroepen voor het bouwen, uitbreiden of renoveren van hun huizen. Er zullen ruim 4.000 huishoudens hiervan gebruik kunnen maken. De focus ligt niet alleen op gebieden in de kustvlakte, maar ook in het binnenland.

Zo zal verder uitvoering worden gegeven aan het Low Middle Income Shelter Programma (LMISP), een zakelijk woningbouwfinancieringsprogramma (zelfbouw) op basis van een jaarlijkse niet-commerciële hypotheekrente van 6% voor gezinnen die een nieuwe woning willen bouwen of een bestaande woning willen verbouwen. President Bouterse: “De regering bevordert door alle genoemde modaliteiten zoveel mogelijk dat burgers niet aan de rand van de samenleving belanden.”

Het staatshoofd zei verder dat in het dienstjaar 2020 enkele specifieke projecten, die prioriteit genieten zullen worden voortgezet. Deze projecten vallen binnen de speerpunten van (1) verbeterde gezondheidszorg met onderwijsfacilitering van studenten in deze branche en (2) huisvesting voor diverse doelgroepen waaronder ook voor studenten van het Hoger Beroeps Onderwijs. De president noemde in deze de bouw van 1000 woningen.

Verder haalde president Bouterse ook de uitbreiding van studiefaciliteiten voor het Medische Wetenschappelijk Instituut aan. Vanwege de verhoging van de numerus fixus bestaat er volgens hem behoefte aan het uitbreiden van de onderwijsfaciliteiten voor medische studenten. In voorbereiding is onder meer de uitbreiding van de bouw van twee volledig ingerichte collegezalen en een audiovisuele ruimte.