Dambreuk te Weg naar Zee hersteld

261

De dambreuk te Weg naar Zee is hersteld. Echter is minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) zich ervan bewust dat een permanente en duurzame oplossing noodzakelijk is. De bewindsman zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat de regering een structurele oplossing wil. Hij  vraagt echter wat begrip en zegt dat er wat ruimte nodig is. “Voor de time being werken we nu eraan de kleidam te herstellen en verhogen”, aldus minister Chotkan, die eraan toevoegt dat het zaak is dat er nu echt gestart wordt met het werken aan een daadwerkelijke dam.

Op zondag 29 september werd er rond zes uur in de avond een breuk geconstateerd in één van de waterkerende dammen te Weg naar Zee. Het zeewater kwam hierdoor terecht op de landbouwgebieden in de omgeving van de Brantimakkaweg. Na verdere inspectie is gebleken dat particuliere werkzaamheden, ondanks diverse waarschuwingen, toch ertoe geleid hebben dat mangroves zijn weggehaald en er onvoldoende beschoeiing van de wal is aangelegd. Door de springvloed is de beschoeiing weggespoeld met de breuk en overstroming van landbouwgebied tot gevolg.

De regering is ingesprongen voor het herstel van de dam en geeft aan dat zij de werkzaamheden in het gebied voortzet vanaf het Bedevaartsoord te Weg naar Zee tot aan de Brantimakkasluis.

Minister Chotkan benadrukt dat menselijk handelen een van de oorzaken kan zijn geweest van de dambreuk, maar dat ook de golven van de oceaan de beschoeiing kunnen hebben beschadigd. Hij wijst in deze erop dat het om een kleidam gaat

Vanmorgen was het makkelijker om een oriëntatie te plegen en te starten met het herstel. Het ministerie van OWT&C gaat nog enige tijd in het gebied aanwezig blijven, werken en zorgen dat zaken zich niet meer herhalen. Minister Chotkan zegt dat dit geen eenvoudige taak is.

Zijn collega van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar geeft aan dat de boeren schade hebben geleden doordat zoutwater de landbouwgebieden binnen is gekomen. Het ministerie heeft snel gehandeld door het overtollig wat af te voeren. Voor wat eventuele compensatie betreft, zegt minister Parmessar dat eerst een goede registratie zal plaatsvinden. De precieze schade en zij die schade hebben geleden zijn vooralsnog niet bekend. LVV zal in elk geval de huid niet verkopen alvorens de beer geschoten is.