Regering onderkent drugsprobleem

279

Het drugsprobleem dat een dreiging kan betekenen voor zowel de veiligheid als de ontwikkeling en het welzijn van de natie, wordt onderkend en ter hand genomen.” Woorden van president Desiré Delano Bouterse in zijn Jaarrede in de Nationale Assemblee, op maandag 30 september.

Het drugsprobleem is, aldus de president, een mondiaal veiligheidsvraagstuk. Vanwege het grensoverschrijdend, interdepartementaal en sector overstijgend karakter heeft de regering de coördinatie van de bestrijding van dit probleem gebracht naar het hoogste politieke niveau.

De regering onderstreept dat de uitvoering van het multidisciplinair Nationaal Drugs Masterplan 2019-2023 prioriteit geniet om zodoende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het volk te garanderen. Het Nationaal Drugs Masterplan 2019-2023 is onlangs ondertekend. De president zegt de Nationale Anti Drugsraad verder zal zorgdragen voor de implementatie van dit beleid.