Fernandes autohandel schenkt ministerie van LVV drie voertuigen

496

Fungerend directeur, Ashween Ramdin, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft uit handen van de vertegenwoordigers van Fernandes autohandel N.V., sleutels in ontvangst mogen nemen van voertuigen die bestemd zijn voor het ministerie.

De 3 voertuigen, 2 personenbussen en 1 pick up, zullen worden ingezet om naar de dienst toe ondersteunend te zijn. Vanaf de komst van minister Rabin Parmessar heeft hij zich volledig ingezet om de medewerkers te ondersteunen, met onder andere trainingen en hen te voorzien van de nodige tools om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

Zoals eerder aangegeven zullen de voertuigen ten behoeve van de dienst worden ingezet en zal strenge controle plaatsvinden op het juist gebruik van deze en alle andere voertuigen het ministerie toebehorende.

Deze voertuigen zijn via het lopend project van de IDB en wel volgens de geldende regels aangeschaft en zullen beschikbaar worden gesteld aan het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Verwerking en Afzet.

‘’Laten wij met zijn allen erop toezien dat de voertuigen juist worden ingezet en ook op tijd en op de juiste wijze worden onderhouden, want onderhoud is behoud, aldus fungerend directeur Ashween Ramdin van LVV tijdens het in ontvangst nemen van de voertuigen.