Natin-studenten houden schoonmaakproject speeltuin Lelydorp

271

Studenten van de dependance van het Natuur Technisch Instituut (Natin-MBO) op Lelydorp hebben een schoonmaak- en verfraaiingsactie gehouden bij de speeltuin op het Kofi Djompo-plein te Lelydorp. Deze eendaagse actie was op maandag 7 oktober 2019.  De accommodatie is met baanzand opgevuld en van een verflaag voorzien. Verder zijn er walabapalen als afbakening geplaatst en de groene strook heeft ook een beurt gehad.

Het project geschiedde in verband met de start van het nieuwe schooljaar. Jaarlijks kiest het Natin ervoor om in plaats van ontgroening, een gemeenschapsproject uit te voeren. In samenwerking met het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost is gekozen voor de speeltuin. Dit omdat schoolgaanden, waaronder de Natin-leerlingen, ook dagelijks gebruik maken van deze faciliteit. Zowel minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) als districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-oost sprak van het aanleren van normen en waarden aan de jongeren.

Minister Chotkan riep de jongeren op de motivatie die zij hieruit halen aan hun studie te koppelen. Hij is ingenomen met het feit dat het Natin ervoor heeft gekozen om de tijd die zij anders zou kunnen invullen aan de gemeenschap te besteden. Hij sprak de hoop uit dat andere scholen uit de omgeving en Suriname een voorbeeld nemen en ook zulke projecten initiëren.

Districtscommissaris Hankers zei dat het initiatief de sleutel tot succes kan zijn ingeval zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen de passie van de leerlingen zijn. Ze riep hen op het project een stimulans te laten zijn, waarbij vooral met elkaar communiceren en samenwerken de boventoon moeten voeren. Volgens de burgermoeder zijn deze aspecten vereisten, vooral voor onze jonge natie. Om te werken aan de opbouw van ons geliefd Suriname moet er volgens districtscommissaris Hankers bij het fundament begonnen worden.