LVV en LTS 2 houden succesvolle open dag voor studierichting Agro

243

Het onder directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in samenwerking met de Lager Technische School (LTS 2) aan de mr. Jaggernath J. Lachmonstraat een succesvolle open dag voor de studierichting Agro georganiseerd. Op de opendag, vrijdag 18 oktober 2019, was de belangstelling groot onder de 140 geïnteresseerden.

Gedurende deze activiteit werden zowel ouders als eerstejaars leerlingen breedvoerig geïnformeerd over de diverse studiemogelijkheden, met betrekking tot de agrarische beroepen en functies die zij kunnen bekleden na afronding van hun studie. Ze werden geïnspireerd om met een verruimde blik een bewuste studiekeuze te maken in de Agro studierichting. Om de agrarische sector naar een hoger niveau te tillen, tracht het ministerie van LVV de animo onder de jongeren te verhogen.

Met de verdere ontwikkeling van ondernemerschap en het aanbod van nieuwe technieken en betere productieomstandigheden deelt het ministerie haar kennis, door onder andere scholen bewust te betrekken bij de spreiding van kennis. Het ministerie draagt de verantwoordelijkheid voor de spreiding van kennis die de sector aangaat, daar dit ertoe moet bijdragen dat er een versnelde kennisontwikkeling en daarmee capaciteitsopbouw van de sector kan plaatsvinden.

Voor duurzame ontwikkeling binnen de agrarische sector, is de betrokkenheid van jongeren zeer belangrijk. Jongeren moeten zorgen voor de continuïteit in deze branche. Hierachter staat minister Rabin Parmessar volkomen. De wereld is zeer dynamisch; de agrarische sector mag daarom niet stil blijven staan en moet de ontwikkelingen kunnen bijbenen. Deze sector is een groeiende en dynamische industrie welke ook dynamiek vereist in menselijke handelen en denkwijze. Het ministerie ondersteunt onderwijsinstellingen, kinderopvang- en jeugdorganisaties door middel van trainingen en begeleiding.