Aanpak ontwatering omgeving Domburgmiddenweg door buurtbewoners en OWT&C

286

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is gestart met ontwateringswerkzaamheden in de omgeving van Domburgmiddenweg. Tijdens een veldbezoek afgelopen periode had OWT&C minister Vijay Chotkan reeds de problemen van enkele bewoners aangehoord. Hij gaf de verschillende afdelingen van OWT&C direct de opdracht om de problemen op te lossen, omdat de wegen slecht begaanbaar zijn bij een hevige neerslag. Het ministerie nam terstond acties en startte met de opschoning van de rioleringen.

Minister Chotkan heeft op woensdag 23 oktober 2019 wederom een bezoek gebracht aan de omgeving om te gaan kijken of de problemen reeds zijn opgelost. Zaken die nog opgelost moeten worden zijn samen met de buurtbewoners besproken. “Uw participatie in het oplossen van problemen is erg belangrijk. Wij kunnen het niet alleen, maar samen met u kunnen wij veel meer bereiken. U als buurtbewoner weet het best waar de knelpunten zijn waaraan het ministerie moet werken,” aldus minister Chotkan.

Volgens Chotkan is de regering er om aan oplossingsmodellen te werken door instanties en de gemeenschap daarbij te betrekken. De buurtbewoners zijn enorm blij dat de bewindsman persoonlijk is geweest om zich te oriënteren en bedankte hem voor zijn extra aandacht en inzet voor de omgeving.