Opening verbrandingsoven stichting Waspar

302

De stichting Wasserij Particuliere Ziekenhuizen (Waspar) is een verbrandingsoven rijker. De minister van Volksgezondheid, Antione Elias, deed de officiële opening door het naambord te onthullen samen met de directeur van de stichting. Waspar is de grootste afnemer van medisch afval. Volgens directeur Surodj Soekhai, was het van het grootste belang dat de Stichting een derde oven kreeg. Hierdoor kan het medisch afval op een verantwoorde wijze worden verwerkt.

Voor Claudette Etnel, voorzitter van de Waspar werknemers Organisatie is de ontvangst van een derde oven een mijlpaal en kan met trots worden gezegd dat deze oven voldoet aan de milieuvoorwaarden. Als bond zegt ze dat zij erop zullen toezien dat de oven goed wordt gebruikt.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur Grace Lackin, zegt het ministerie van Volksgezondheid heel erkentelijk te zijn voor dit moment. Ze geeft de garantie dat er heel goed omgegaan zal worden met de oven, omdat het voorziet in een grote behoefte. Enkele werknemers van de Stichting zijn getraind voor de bediening van de oven en mochten hun certificaat in ontvangst nemen. De opening van de verbrandingsoven vond plaats op maandag 28 oktober.