“Leningen waar nodig met legal opinion van de PG”

471

Het ministerie van Financiën heeft bij het aangaan van leningen waar nodig ook een juridisch oordeel van de procureur-generaal (pg) gevraagd. Zo stelde minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op dinsdag 29 oktober bij de openbare commissievergadering over de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Volgens minister Hoefdraad past het door parlementariër Amzad Abdoel ingediend initiatiefvoorstel geheel “in tijd en geest.” Hij zegt dat het ministerie van Financiën met alle inspanningen probeert de positieve veranderingen die Suriname doormaakt naar buiten te brengen. We moeten, aldus de bewindsman, daarbij erkennen dat we een aantal vrij moeilijke jaren achter de rug hebben, maar dat we toch wel in deze jaren erin geslaagd zijn om Suriname naar voren te schuiven. Minister Hoefdraad: “Sommige van deze besluiten om Suriname naar voren te brengen hebben wij soms moeten doen op basis van leningen die altijd zijn aangegaan na goedkeuring cq toestemming van het Bureau voor de Staatsschuld, de Rekenkamer en waarnodig de legal opinion van de pg.”

Minister Hoefdraad is ervan overtuigd dat de regering positief bezig is. “Deze regering weet wat ze doet, we weten dat we op de goede weg zijn”, aldus de bewindsman, die eraan toevoegt dat de regering door zal gaan met het verbeteren van de infrastructuur, creëren van werkgelegenheid, het sterker maken van de gezondheidssector en realiseren van woningbouwprojecten.

Hij benadrukte dat er in dit proces waarschijnlijk leningen zullen moeten worden gesloten, “omdat je niet alles zelf kan doen.” De minister vroeg dat er ook wordt gekeken naar de portefeuille van leningen. Volgens hem is niets geheim, alles is publiekelijk en slechts gefocust op de ontwikkeling van de mens en het land. Minister Hoefdraad wees erop dat dit alles alleen kan omdat er toestemming wordt verkregen van het Bureau voor de Staatsschuld en andere actoren in het proces, waaronder de Rekenkamer en de pg. “Anders mogen en kunnen wij dat niet doen”, ging de bewindsman verder. Ook gaf hij als garantie: “We zullen nooit iets doen of hebben ook nooit iets gedaan dat tegen de wet is. Voor ons is het Surinaamse volk op de eerste plaats.” Volgens minister Hoefdraad zijn wij samen verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving die het welzijn van de Surinaamse bevolking bevordert, de investerings- en groeimogelijkheden vergroot en de modernisering van onze staat voortzet.

De bewindsman sprak van gezamenlijke beslissingen die het leven van onze toekomstige generaties zullen verbeteren. Hij sprak tegen dat er een doemscenario wordt gecreëerd, waarin de toekomstige generatie absoluut geen toekomst heeft. Minister Hoefdraad benadrukte dat er wordt gewerkt voor de toekomst van ons land. De genomen beslissingen zullen volgens hem de toekomst van de volgende generatie verbeteren en Suriname altijd voorwaarts blijven stuwen.

Het initiatiefvoorstel behelst het schrappen van de strafbepaling die staat op het overschrijden van het leningenplafond. Het voorstel wordt vandaag voor het eerst in behandeling genomen. Oppositiepartijen en verschillende organisaties zijn fel hiertegen gekant en hebben voor later op de dag gepland een petitie in te dienen bij het parlement. Eerder deze maand diende de VHP bij de pg een strafklacht in tegen minister Hoefdraad.