Evaluatie meeting met ECD en milieu-inspecteurs inzake styrofoam

297

Het is belangrijk dat de totale samenleving het belang inziet van de uitbanning van Styrofoam, daar deze een grote risico vormt voor het milieu en de volksgezondheid van de mens. De bewustwordingscampagne is reeds van start gegaan en zal verder worden opgevoerd. In dit kader heeft het Onderdirectoraat Marktbeheersing van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme op donderdag 7 november 2019 een evaluatiemeeting gehouden met de medewerkers van de Economische Controle Dienst en de milieu-inspecteurs van het BOG. Deze stakeholders hebben van gedachten gewisseld over het verloop van het verbruiksverbod van Styrofoam binnen de horeca tot op dit moment en welke verbeterpunten er zijn.

Het is vanaf 1 november 2019 ten strengste verboden verpakkingsmaterialen van foam zoals portiebakken, soepbakken, koffiebekers en foamborden te verkopen alsook te gebruiken.
In gezamelijke acties informeren medewerkers van HIT en het BOG de gemeenschap hierover. Ondernemers worden vooralsnog gewezen op het gebruiksverbod van Styrofoamartikelen en geattendeerd zich hieraan te houden. Doen ze dit niet, dan zullen de actoren genoodzaak zijn op te treden tegen deze ondernemers.