SDG-Bewustwording essentieel voor jongeren in Suriname

353

De United Nations Day is ingesteld op 24 oktober 1948, sindsdien wordt deze dag jaarlijks wereldwijd herdacht. Het doel van deze dag is om wereldwijd zich in te zetten voor de vrede, samenwerking en internationale veiligheid. Ook in Suriname wordt hieraan aandacht besteed.

In dit kader heeft de United Nations Suriname in samenwerking met het MinOWC een tweedaagse SDG- Gallery georganiseerd. Op deze wijze tracht de organisatie ook de jongeren van Suriname te betrekken bij dit bewustwordingsproces over de 17 Sustainable Development Goals afgekort SDGs.

Een zestal VOJ en Basisscholen uit verschillende rayons zijn uitgenodigd om in het historische Fort Zeelandia de SDG – tentoonstelling te bezoeken. De leerlingen zijn op allerlei wijze geïnformeerd over de Sustainable Development Goals. Het voornaamste doel van de tentoonstelling is het bevorderen van de bewustwording en belangenbehartiging van SDG-doelen wereldwijd, maar in het byzonder in Suriname. De voornaamste SDGs werden aan de leerlingen bijgebracht middels spelen, spelletjes en video’s. Deze zijn allemaal op maat aan de leerlingen aangeboden.
De leerlingen hebben geleerd hoe om te gaan met het milieu en met elkaar, de natuur, cultuur, milieu, sport en voeding. Aan hun is ook bijgebracht welke SDG- doelstellingen de voornaamste zijn namelijk: extreme armoede, gender ongelijkheid, onrecht en klimaatsverandering. Het streven is om in 2030 alle 17 doelen wereldwijd te realiseren.


De tentoonstelling is gehouden op 25 en 26 oktober 2019. Het ligt in de bedoeling dat de United Nations Suriname alle leerlingen en jongeren over de hele wereld bewust zal maken over de SDG’s en deze op hun niveau ook mee te krijgen om de 17 vastgestelde duurzame doelstellingen te bereiken door mee te werken aan de hand van de informatie die ze op school krijgen als onderdeel bij de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis.