LVV verzorgt training aan groentenverbouwers Nickerie

396

Landbouwvoorlichters en groenteverbouwers in het district Nickerie hebben hun kennis op het gebied van het verantwoord verbouwen van landbouwgewassen, vergroot. Tijdens een workshop op donderdag 19 en vrijdag 20 december 2019 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de belangrijkste aspecten behandeld betreffende zaken zoals het verantwoord gebruik van pesticiden binnen de landbouw, de meest voorkomende ziektes, het herkennen en beheren van insectenplagen. Ook bodemwater en meststoffen, zaaizaad en zaaizaad aanmaak, alsook de teelt van groenten en bananen kwamen aan de orde. Er werd extra aandacht besteed aan de teelt van citrus en bananen, gezien de grote hoeveelheden van deze gewassen die in dit district worden verbouwd. De training bestond uit zowel theorie als praktijk, waarbij ze het aangeleerde op het veld mochten aanschouwen en uitvoeren.

Deze training komt op aandringen van LVV-minister Rabin Parmessar die tijdens een werkbezoek aan Nickerie met de lokale groenteverbouwers heeft gesproken. Tijdens dit gesprek drongen zij aan op meer agrarische begeleiding vanuit het ministerie. Gezien het kostenaspect van deze training, waarbij meerdere medewerkers uit Paramaribo voor langere perioden in het district moeten vertoeven, is deze training die een week zou moeten duren, in een verkorte versie verzorgd. Desalniettemin kunnen boeren altijd bij een LVV-kantoor in hun ressort terecht voor meer informatie en verdere begeleiding.

Training staat heel hoog in het vaandel van het ministerie van LVV. Zij probeert zoveel als mogelijk naar de mensen toe te gaan. Hierdoor verruimen deze personen hun kennis en blijven zij op de hoogte van effectievere manieren om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit zal ertoe leiden dat de agrarische sector naar grotere hoogte wordt getild.