“Bij Kerst ook zij die het moeilijk hebben gedenken”

199

Kerst laat slechts weinigen onberoerd. Echter verkeert niet eenieder in de omstandigheid om deze periode te vieren. In de kerstboodschap roept minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken namens de regering van de Republiek Suriname op, ook zij die het moeilijk hebben te gedenken.

“Met Kerstfeest is de blijdschap bij velen groot. Familie, vrienden en kennissen zoeken elkaar op. In het vreugdevolle samenzijn genieten wij van smakelijke gerechten en heerlijke dranken. Maar, niet eenieder verkeert in die gelukkige omstandigheid. Voor sommigen kunnen de Kerstdagen juist moeilijk zijn. Er zijn mensen die zich geen feestmaal kunnen veroorloven en misschien ook geen ‘thuis’ hebben. Denkt u aan dak- en thuislozen, aan gedetineerden, aan zieken die in het ziekenhuis liggen, aan vluchtelingen. Voor hen kan Kerst juist eenzaamheid en verdriet met zich meebrengen. Laten wij deze groepen niet vergeten, want de boodschap van Kerstmis is een boodschap van hoop, naastenliefde en vrede,” aldus minister Noersalim.

Volgens de bewindsman verenigt het Kerstfeest in onze pluriforme samenleving mensen van diverse afkomsten, belijders van verschillende godsdiensten en culturen, ongeacht hun status, gezindheid en ideeën. Minister Noersalim: “Door Kerst ervaren wij onze onderlinge verschillen als een bron van rijkdom van waaruit wij vrede, vreugde en harmonie teweeg brengen.”

Hij wijst erop dat Kerstfeest of kerstmis het feest van Christus zijn geboorte is. “Op het kerstfeest wordt de menswording van Gods Zoon en de geboorte van Jezus Christus herdacht en gevierd. De komst van Jezus heeft ongetwijfeld de wereld veranderd. Denk alleen maar aan het feit, dat we onze jaartelling eraan te danken hebben: voor Christus of na Christus. Lang daarvoor al (zo rond 700 v.C.) schreef de profeet Jesaja over een kind dat geboren zou worden om de wereld te verlossen: “Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen…. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de 2 heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijk held, Eeuwige vader, Vredevorst.”