Suriname en Guyana tekenen Toerisme Akkoord

220

Suriname en Guyana gaan met elkaar samenwerken op het gebied van toerisme. Daartoe hebben de twee landen een Guyana Tourism Accord getekend. Het ligt in de bedoeling dat Frans-Guyana in een later stadium erbij komt en de drie Guyana’s gezamenlijk het toerismeproduct gaan verkopen. De ondertekening van het document vond plaats op maandag 30 december. Namens Suriname plaatste minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) zijn handtekening, terwijl de Guyanese minister van Business, Haimraj Rajkumar, dat voor het buurland deed. Rajkumar vertoeft speciaal voor dit akkoord van 28 december tot 2 januari in Suriname, waar hij verdere gesprekken voor zijn land.

Minister Tsang zei bijzonder blij te zijn met deze ontwikkeling. Volgens hem heeft het een hele tijd geduurd voordat dit moment aanbrak. Hij zegt dat er veel afspraken zijn gemaakt. Na het sluiten van het akkoord is er nog een plan van aanpak, waarbij er binnen drie maanden resultaten te zien moeten zijn.

Het akkoord moet de eerste stap zijn voor Suriname en Guyana. In een later stadium zal Frans-Guyana erbij betrokken worden zodat de drie landen gezamenlijk het toerismeproduct voor de regio kunnen promoten. “We zijn bijzonder enthousiast om deze mijlpaal te hebben geconsolideerd en we kijken uit naar de verdere ontwikkeling. Wij wensen Suriname en Guyana heel veel succes,” aldus minister Tsang, die eraan toevoegt dat er in het nieuwe jaar met vereende krachten en volle enthousiasme verder gewerkt zal worden aan het product toerisme in Suriname en Guyana.

Minister Rajkumar sprak de hoop uit dat het akkoord de samenwerking tussen Suriname en Guyana op het gebied van toerisme zal versterken. Hij gelooft ook dat door het samenwerken het bezoekersaantal tussen de twee landen zal toenemen en dat het toerisme zo beide economieën zal helpen ontwikkelen.