Genaturaliseerde Surinamers geen inzet voor verkiezingswinst

558
CBB-directeur Dennis Menso, -adviseur Anton Paal en minister Mike Noersaliem van Binnenlandse Zaken.

De samenleving hoeft zich geen zorgen te maken dat naturalisatie van vreemdelingen, de aanstaande verkiezingen zal beïnvloeden ten voordele van de regering. Dit geeft Anton Paal, adviseur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan, in een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). De adviseur wijst erop dat de aanvraag van naturalisatie via De Nationale Assemblee (DNA), een proces behelst met een wachttijd van vijf (5) jaar. Pas na het voldoen van alle voorwaarden en wettelijke verplichtingen, verkrijgen aanvragers van naturalisatie het Surinaams burgerschap.

Paal legt er de nadrukt op dat naturalisatie een proces is. In de afgelopen periode heeft hij geen naturalisatie behandelingen geconstateerd in het parlement. Geluiden dat vreemdelingen door het CBB worden opgenomen in het kiezersbestand, berusten volgens Paal niet op waarheid. Indien dit het geval was zou het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) dit laten weten; zij is de instantie die het CBB controleert, dus zo ook de door CBB vervaardigde kiezerslijsten voor de komende verkiezingen.

“Overlijden en naturalisatie zijn factoren die het kiezersbestand beïnvloeden”, geeft de CBB-adviseur verder aan. Waar bij overlijden het aantal kiezers wat afneemt, worden met de naturalisatie meer kiezers aan het bestand toegevoegd. Het is volgens Paal een feit dat naturaliseren van vreemdelingen meer invloed heeft op de verkiezingsresultaten in de kleine districten dan in de grote.

‘Naturalisatie is het verlenen van een nationaliteit op verzoek aan iemand’. Een persoon kan op 4 wijzen naturaliseren, welke zijn opgenomen in de Wet van Nationaliteit en Ingezetenschap WNI (GB 1975 no 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB2014 no 121). Naturalisatie bij Resolutie ingevolge art. 16a WNI wordt verleend door de president in gevallen van Staatsbelang, terwijl bij Wet ingevolge art. 8a WNI wordt naturalisatie verleend door DNA. Daarnaast kan naturalisatie gegeven worden door optie van achttienjarigen, geboren in Suriname ingevolge art. 5 WNI en als laatste vanwege het huwelijk ingevolge art. 12 WNI. Voor alle voornoemde wijzen van naturalisatie zijn er voorwaarden en wettelijke verplichtingen.