Funakoshi draagt opslagruimte annex toilet over aan de St.Vincentiusschool

284

Op 28 januari 2020 heeft de leiding van de karateschool onder supervisie van Shihan (grootmeester) Iwan Lindveld (5e dan) een prachtige opslagruimte met een toiletgroep aan de leiding van de St.Vincentiusschool aan de Derde Rijweg overgedragen.

Door gezamenlijke inspanning van leerlingen, ouders en sponsors is men een jaar of twee geleden begonnen om de noodzakelijke middelen te vergaren ten behoeve van het eerdergenoemde project. Dit gebaar moet gezien worden als erkentelijkheid voor de door de schoolleiding gedurende 10 jaar geboden mogelijkheid opdat de karateschool haar sportieve activiteiten in goede samenwerking kon ontplooien.

De karateschool heeft vele jaren daarvoor onder moeilijke omstandigheden het” hoofd boven water “moeten houden. Het jaar 2019 heeft eindelijk de hoogste sportieve beloning gebracht door het behalen van het nationaal team karatekampioenschap.Alle favoriete ploegen werden met sportieve beslistheid terug verwezen naar een plek onder het Funakoshi team. Overigens was in voorgaande jaren deze karateschool steeds te vinden in de hoogste regionen.

Vandaag (28 januari) vond de overdrachtsplechtigheid plaats in aanwezigheid van de leiding van de St.Vincentiusschool, afgevaardigden van het Rooms katholieke onderwijs, leerlingen van de school en het bestuur van de karateschool Funakoshi (zie bijgaande foto). Als gasten waren eveneens aanwezig de voorzitter van de Amateur Karate Unie en de voorzitter van de SKA. Nadat verschillende toespraken waren gehouden ging men ertoe over het gebouw in te wijden en in gebruik te nemen. Het ligt in de bedoeling om ten behoeve van het sportieve recreëren van de scholieren te gaan werken aan een aanvullend project. In de directe omgeving van de sporthal zullen een aantal gym toestellen worden geplaatst.

Met heel veel dank en genoegen heeft de leiding van de school deze geste aanvaard. Uiteraard zal er flink gebruik worden gemaakt van deze nieuwe uitbreiding van de sportaccommodatie op deze school. Met het uitspreken van het voornemen voldoende aandacht te besteden aan het regelmatig onderhoud van de nieuwe opslagruimte werd de plechtigheid onder het genot van een natje en een hapje gesloten.

Amateur Karate Unie