Bankiersvereniging stelt ex-governor hoofdaansprakelijk

276

Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) aangewezen als de hoofdverantwoordelijke voor de verdwijning van ruim US$ 100 miljoen uit de kasreserve van US$ 426 miljoen. De SBV ging op maandag 3 februari tijdens een persconferentie op de Finabank diepgaand in op deze kwestie, die afgelopen week aan het licht kwam, én de bankdirecteuren zijn het erover eens dat de ex-governor hoofdaansprakelijk is voor de verduistering.

SBV-voorzitter Eblein Frangie tevens CEO van de Finabank stelt vooral dat niemand een bankdirecteur onder druk kan zetten om handelingen tegen de regels in te plegen. Als leidinggevende zou zo’n bankdirecteur dan desnoods moeten opstappen en de reden hiervoor moeten aangeven. De ex-governor zou juist misbruikt hebben gemaakt van het positieve kasreserveverschil.

Van Trikt werd vorige maand ontslagen als governor nadat was gebleken dat hij handelingen had gepleegd die niet stroken met de principes van de moederbank en daarmee de goede naam van ‘s lands hoofd financiële instelling had geschaad. In het parlement had minister Gillmore Hoefdraad van Financiën verklaard dat de ex-governor handelingen had gepleegd, die in strijd zijn met de bankwet en andere wetten van het land die de strijd tegen de corruptie in de hand voeren.

In de kwestie van de kasreserve zegt de bankiersvereniging dat de ex-governor degene was die de leiding bij de moederbank had. Het was Van Trikt die besprekingen met vertegenwoordigers van de banken voerde en hun verkeerde informatie voorschotelde over de stand van de valutakasreserve.

SBV-penningmeester Rafiek Sheorajpanday stelt dat de moederbank niet als een slechte organisatie gezien moet worden. “Er zijn ook veel positieve zaken te melden en er werken veel deskundigen daar”, aldus het bestuurslid. Hoewel de bankiers menen dat het vertrouwen in de bank voor nu is geschaad, zijn ze het met elkaar eens dat er verder met de CBvS gewerkt moet worden.