Statistiek training aan landbouwvoorlichters regio-midden

179

De landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), ressort Para zijn gestart met een statistiek training. Bij deze training zijn de landbouwvoorlichters van het ressort gewezen op de belangrijkheid van het aanleveren van de juiste data. Het standaard statistiekformulier is met de voorlichters doorgenomen en er is aangegeven hoe de opname van de eenjarige-, semi- en meerjarige gewassen en veestapels moet geschieden. De training is verzorgd op het ressortkantoor Lelydorp op woensdag 12 februari door het Hoofd van de afdeling Statistieken, mw. Sheila Aldjah.

De hoofdtaak van de landbouwvoorlichters is het geven van adviezen en het bijstaan van de agrariërs in het veld. Behalve het veldwerk, welke het overgroot deel van hun dagelijkse werkzaamheden in beslag neemt, zijn de voorlichters ook belast met andere werkzaamheden die ook van belang zijn. In dat kader kan rapportage worden genoemd, alsook het verzamelen van data voor het verwerken tot statistieken.

Rapportage wordt gebruikt om onder andere na te gaan als het beleid eventueel moet worden aangepast of als er maatregelen moeten worden getroffen tegen een opkomende plaag/ziekte. Maar ook de statistieken zijn van belang om ontwikkelingen over een bepaalde periode waar te nemen.

Minister Rabin Parmessar van LVV is groot voorstaander van het geven alsook volgen van trainingen en staat dus volledig achter deze training.