Turkse handelsdelegatie heeft interesse voor investering bananen sector

244

Momenteel bevindt zich in Suriname een Turkse handelsdelegatie bestaande uit investeerders en regeringsautoriteiten. De delegatie is opzoek naar investeringsgebieden en mogelijkheden voor samenwerkingen. De delegatie heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de bananen industrie.

De vertegenwoordiger van de handelsdelegatie, mevrouw Filiz Eltez, ambassadeur Anwar Lall Mohamed van Suriname en Consul-Generaal de heer Roy Lieuw A Sie, hebben op vrijdag 14 februari 2020 een bezoek gebracht aan minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens deze ontmoeting is door mevrouw Eltez de interesse voor investeringen in de bananen industrie naar voren gebracht. Zij heeft aangeboden om de agrarische sector te ondersteunen met medicijnen. Turkije is heel ver gevorderd in het bestrijden van ziekte op landbouwgebied en wordt de landbouw uitgeoefend met behulp van de modernste technieken.

Minister Rabin Parmessar gaf de delegatie een uiteenzetting van de huidige stand van zaken bij het bananen bedrijf FAI N.V. Ook dankte hij voor de getoonde interesse om in de bananen sector te willen investeren alsook voor de geboden hulp op het gebied van medicijnen.

Turkije heeft een bevolking van meer dan 80 miljoen en staat wereldbekend om hun moderne landbouw uitoefening, ze bezitten de kennis die wij heel goed kunnen gebruiken. We gaan dit aanbod met beide handen aangrijpen, gaf minister Rabin Parmessar aan.

Afgesproken is dat zowel LVV als de handelsdelegatie een concept raamwerk maakt zodat er in een vervolggesprek, concreter kan worden ingegaan op de interesse gebieden en eventuele samenwerkingen. De minister gaf tot slot aan dat er een inventarisatie wordt gemaakt van de daadwerkelijke situatie bij FAI N.V. Na afronding hiervan, kan worden aangegeven wat het beste oplossingsmodel is voor de continuïteit van dit bedrijf en kan worden nagegaan hoe gestalte gegeven kan worden aan de Turkse interesse in de bananen sector.