Managementteam COVID-19 komt doven en slechthorenden tegemoet

170

De regering komt via het Managementteam COVID-19 ook de doelgroep van doven en slechthorenden tegemoet met de up-to-date informatie over het COVID-19 coronavirus in Suriname. Om de informatie, die dagelijks via een persconferentie door het team aan de gemeenschap wordt overgebracht, ook aan deze groep bekend te maken, is vanaf maandag 16 maart ook Rosita Etnel, als tolk gebarentaal, aangetrokken.

De setting van de persconferentie is nu ook anders, in die zin dat het lid van het Managementteam dat aan het woord is, dat vanachter een spreekgestoelte doet. Op deze manier is het ook makkelijker voor de doelgroep om Etnel, die staat achter degene die aan het woord is, te volgen. Met deze aanpak wordt een groter publiek bereikt in de strijd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Tot op heden is het gebleven bij een positief besmette geval, dat op vrijdag 13 maart bekend werd gemaakt. VP Ashwin Adhin gaf bij de start van de persconferentie aan dat de quarantaineruimte dit moment 250 plaatsen betreft en dat het team de quarantaine blijft handhaven totdat er geen gevallen meer zijn.