Momenteel geen noodzaak verschuiving verkiezingen

99

Er is momenteel geen noodzaak om de algemene-, vrije-, en geheime verkiezingen van 25 mei 2020 te verschuiven. Minister Mike Noersalim zegt dat er vooralsnog geen reden zijn op de verkiezingen uit te stellen, gelet op maatregelen die het ministerie heeft getroffen. Dit heeft de bewindsman kenbaar gemaakt op 17 maart 2020, tijdens de persconferentie inzake COVID-19, waarbij overheidsvertegenwoordigers de samenleving dagelijks inlichten over de stand van zaken.

In verband met het COVID-19 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dusdanige maatregelen getroffen dat er voor elk individu een veilig omgeving wordt geschapen. De trainingen voor het stembureau personeel zijn voor twee weken opgeschort. De registratie van de politieke partijen vindt normaal plaats, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen die het Centraal Hoofd Stembureau heeft getroffen. Er worden bijvoorbeeld slechts kleine groepen personen toegelaten.

De sollicitaties ten behoeve van werving voor colportage werkzaamheden is nu gaande. De minister zegt dat geselecteerden zullen worden getraind in kleine groepen. De training van het hoofdstembureau zal normaal geschieden op 23 maart 2020, weliswaar in kleine groepen. De dag der kandidaatstelling zal normaal plaatsvinden op 9 april 2020, bij de hoofdstembureaus.

De voorbereidingen naar de verkiezingen zijn volgens de minister Noersalim op schema. Religieuze groepen krijgen de instructie mee het aantal bezoekers te beperken tot onder de 100 en personen met voldoende afstand, van minimaal anderhalve meter van elkaar te herbergen.