Politieke organisaties kunnen zich vanaf 16 maart registreren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF-gebouw om deel te nemen aan de komende verkiezingen op 25 mei 2020. De registratie loopt tot en met zaterdag van 7:00u-15:00u. Een vertegenwoordiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is aanwezig bij de registratie voor het houden van toezicht. Een politieke organisatie moet voldoen aan de volgende eisen:

– Een schriftelijke volmacht van de politieke organisatie voor de twee aanbieders van de twee aanbieders
– Geldige identiteitskaarten + kopieën van de aanbieders
– Bewijs van registratie in het openbaar register van het OKB
– Naam Politieke Organisatie, een aanduiding daarvan of beide
– De Statuten van de Politieke Organisatie
– Opgave van de huidige bestuurssamenstelling
– Symbool van de politieke Organisatie
– Het huidig adres
– Het stortingsbewijs en een kopie inzake storting van de waarborgsom voor deelname aan de

Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen op maandag 25 mei 2020
Eugene Merkus, voorzitter van het CHS zegt dat voor een vlottende verloop van de registratie politieke partijen vooraf naar het CHS kunnen bellen om de tijd van hun komst op te geven. Veertien politieke partijen hebben hiervan gebruik gemaakt. Merkus legt uit dat dit niet wil zeggen dat politieke partijen die hun aanmeldtijd niet vooraf hebben opgegeven bij het CHS, niet kunnen/mogen registreren. Hij benadrukt dat politieke partijen vrij zijn zich tussen 7:00u-15:00u te registeren. Bij gevallen waarbij politieke partijen op dezelfde dag en tijd komen registreren, zal de partij die zich vooraf heeft aangemeld eerst geholpen worden. Merkus stelt dat de registratie gebeurd ingevolge de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55). Hij verwacht de laatste drie dagen van de registratie een toeloop van politieke organisaties. De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft zich gisteren als eerste geregistreerd.

Het CHS heeft ook voorzorgsmaatregelen getroffen in het kader van het Coronavirus. Zo zijn er slechts 50 plekken voor partijleden en sympathisanten. Dit om te voorkomen dat er meer dan 100 mensen aanwezig zijn in het gebouw. Het is vooralsnog verboden om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te organiseren. Dit om de verspreiding van het virus te minimaliseren.