MinOWC treft maatregelen voor COVID-19

143

In verband met het besmettingsgevaar van het COVID-19 virus, deelt het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mee dat met ingang van dinsdag 17 maart 2020 tot nader orde de dienstverlening naar het publiek toe tijdelijk stagnatie zal ondervinden. Het voormelde houdt in dat personen/bezoekers slechts voor spoedgevallen en bij toerbeurt het kantoor of de kantoren mogen betreden. Deze informatie heeft Onderwijsminister Lillian Ferrier op 17 maart 2020 gepresenteerd, tijdens de persconferentie inzake COVID-19, waarbij overheidsvertegenwoordigers de samenleving dagelijks inlichten over de stand van zaken.

De minister heeft alle schoolleiders opgeroepen om ten aller tijde stand-by te zijn, omdat vanwege organisatorische redenen contact met hen zal worden opgenomen. “Van de schoolleiders wordt verwacht dat zij met hun team via email en telefoon communiceren. Als dienstverlenende organisatie wordt van eenieder verwacht dat zij zich houden aan de voorzorgsmaatregelen van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg.”

Voor wat betreft de afdeling Personeelszaken en Inspectie zijn er speciale regelingen getroffen om alleen urgente zaken af te handelen. Personen zullen vooraf aangegeven waarvoor ze de inspectie nodig hebben en dan wordt er telefonisch een afspraak gemaakt. “Aan de ouders wordt een beroep gedaan hun kinderen niet mee te nemen naar de Inspectie vanwege het risico op besmettingsgevaar.” Voor vragen aan de Inspectie gelden de volgende contactnummers:

–           Inspectie Basis: 463585

–           Inspectie VOJ: 434701/434709

–           Inspectie VOS: 498850 toestel 381

Personele aangelegenheden, zoals; mutatie en werkgeversverklaring zullen eerst telefonisch of via de mail doorgegeven moeten worden. De telefoonnummers zijn: 474433 of 474523 of 472573. Ook kan er contact worden gemaakt via het emailadres is: personeelszakenminowc@gmail.com of secretariaatodad@gmail.com.

Voor wat betreft de salarisadministratie vinden de werkzaamheden normaal voortgang.