Recreatieoorden voorlopig gesloten

206

In het kader van preventie maatregelen tegen de bescherming van iedere Surinamer tegen de gevolgen van COVID-19, heeft de disctrictcommassaris van Para, A.Jurel bekendt gemaakt dat per ingaande 18 maart 2020 tot nader orde geen bezoekers of recreanten meer mogen worden toegelaten op de rivier-en kreekoorden in het district Para.

De disctrictcommassaris doet een beroep op de houders van reacreatieoorden en badplaatsen, dit besluit strikt op te volgen. De autoriteiten van het district zullen nazien op de naleving hiervan.

Alle toestemmingen die verleend zijn worden derhalve voorlopig opgeschort, dan wel ingetrokken.