Financiële steun voor ‘gestrande’ Surinamers in het buitenland

509

Surinaamse staatsburgers die in het buitenland zijn ‘gestrand’ vanwege de COVID-19 lockdown kunnen een beroep doen op de Surinaamse overheid voor financiële steun. Ze kunnen zich via de Surinaamse vertegenwoordiging in hun land of online opgeven om in aanmerking te komen voor de zogenoemde ‘financial rescue package’.

De directeur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Luziano Truideman, liet tijdens de persconferentie vandaag weten dat de registratie van hulpbehoevenden in het buitenland reeds is aangevangen op de Surinaamse ambassades en consulaten in verschillende landen. Voor landen waar er geen Surinaamse vertegenwoordiging is kunnen burgers zich online registreren via de website conza@gov.sr.

Luitenant-Kolonel Daniella Veira, directeur Nationale Veiligheid, heeft aangegeven dat tot zover alle ‘gestrande’ Surinamers in kaart zijn gebracht. Er wordt met in achtneming van de noodzakelijke COVID-19 veiligheidsmaatregelen nagegaan op welke manier Surinaamse staatsburgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden gerepatrieerd.

Momenteel worden burgers uit laag risicolanden gefaseerd terug gehaald en vinden op het hoogste niveau beraadslagingen plaats wanneer en hoe de repatriëring uit hoog risicolanden moet plaatsvinden.