Wet uitzonderingstoestand COVID-19 goedgekeurd

554

De Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 is met 27 stemmen vóór en 8 tegen goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Het parlement heeft deze wet ter uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met de COVID-19 pandemie op 8 april 2020 goedgekeurd. De termijn voor de uitzonderingstoestand is maximaal drie maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.

DNA-ondervoorzitter Melvin Bouva merkt op dat in een tijd waar wij als land te maken hebben met financiéél-economische uitdagingen en nog bijkomt kijken een gezondheidscrisis, het meer dan ooit noodzakelijk is om de regering de ruimte bieden om alles in hun macht aan te wenden ten behoeve van het belang van de samenleving. “Rijke landen zien hun economie neergaan, maar hebben nog tal van mogelijkheden om die weer een boost te geven. Een uitbraak van COVID-19 zal voor een ontwikkelingsland als Suriname op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied desastreuze gevolgen hebben”, aldus Bouva.

Deze ontwerpwet is op 5 april door de regering ingediend. Het doel van de wet is om middelen beschikbaar te stellen voor de strijd tegen COVID-19. Ook zal de overheid met deze wet zoveel als mogelijk trachten de veiligheid in het kader van de pandemie zoveel als te waarborgen. DNA-lid Amzad Abdoel benadrukt dat gezondheidszorg prioriteit is en de middelen zullen vrijgemaakt worden. Ook zij die financieel getroffen worden door deze crisis genieten bij deze wet prioriteit. Abdoel noemt onder andere de kleine ondernemers die ondersteuning nodig hebben.