Verklaring directeur, Luitenant-Kolonel, Veira mbt kwestie Cairo

1516

Ik had beloofd te komen met een statement inzake een kwestie waarbij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) genoemd en besproken wordt.

Met de klacht ingediend bij de politie, wachten wij het resultaat van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) af. Immers, ook daar staat DNV achter: dat het recht zijn beloop heeft, en dat het OM de volledige ruimte heeft te komen tot waarheidsvinding.

Begrijpelijk dat een reactie wordt verwacht, zeker door de wijze van berichtgeving welke een aantasting is van de integriteit van DNV, de leiding en haar medewerkers. Echter, informatie, dan wel een gedetailleerd statement van deze zijde kan het onderzoek van de politie wellicht beïnvloeden en dat mag geenszins het geval zijn.

Wat wel verteld kan worden is het volgende:

Het Directoraat Nationale Veiligheid is een samenvloeiing van de Centrale Inlichtingen en Veiligheid Dienst en het Bureau Nationale Veiligheid. Beide organisaties hebben vele inlichtingen operaties gedraaid en met succes, mede vanwege de goede relatie met de politie en het Openbaar Ministerie. Het directoraat is voortgegaan met deze taken en doet onder meer aan informatie-inwinning over o.a. witwaspraktijken, illegale drugscriminaliteit, illegale wapenhandel, mensenhandel, cyber security, en terrorisme.

De Directeur DNV is een ambtenaar die de opgedragen taken nauwgezet uitvoert met de haar toebedeelde middelen.  Van de Luitenant-kolonel is bekend dat zij door de jaren heen zich altijd heeft laten leiden door haar nationalistisch gevoel, en zich altijd heeft ingezet zonder aanziens des persoons, dwars door alle politieke constellaties heen, voor land en volk. Dit karakter is gebracht naar DNV, waar ook de taken zoals eerder aangegeven zodanig worden uitgevoerd dat de successen bekend zijn op bestemder plekke.

Op u wordt een beroep gedaan de bevoegde instanties de ruimte te geven hun werk naar behoren te doen.

De gemeenschap mag blijven rekenen op het Directoraat Nationale Veiligheid dat zij zonder aanziens des persoons, professioneel, met het Surinaams belang voor ogen doorgaat, met de waarborging van de nationale veiligheid in de ruimste zin des woords.