Geïdentificeerde essentiële diensten binnen de de Total Lockdown

781

Essentiële diensten die INDIVIDUELE dispensatiebrieven nodig hebben (dispensatiebrieven OP NAAM)

 • Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen
 • Apotheken
 • Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.)
 • supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri
 • Petshops
 • Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren
 • Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, e.d. geen snacks.
 • Productiebedrijven met exportverplichtingen
 • Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen
 • Productiebedrijven die essentiële producten tbv de gezondheid vervaardigen
 • Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
 • Import- en exportbedrijven
 • Begrafenis ondernemers
 • religieuze leiders
 • Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
 • Vliegmaatschappijen
 • Callcenters
 • Vuilophaaldiensten
 • Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
 • Geldovermakingskantoren (geen Cambio’s)
 • Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID -19 voorzorgsmaatregelen
 • Overheidskantoren en -instanties
 • De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc.
 • Het Surinaams Rode Kruis

De essentiële diensten die een ALGEMENE dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage:

 • Multinationals en diens leveranciers
 • Parastatale bedrijven en diens leveranciers
 • essentiële medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
 • beveiliging- en bewakingsbedrijven
 • Geregistreerde nierdialyse centra
 • Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienstregeling)
 • Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsdiensten en distributie van belkaarten)
 • Financiële instellingen
 • Haven en luchthaven activiteiten
 • Mediahuizen

Essentiële diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven:

 • Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
 • Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling

Algemene Voorwaarden:

 • Minimale bezetting m.u.v. medische instellingen/ veiligheidsdiensten en multinationals
 • Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
 • Bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen
 • Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn)
 • De aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden gedaan met het stempelafdruk en handtekening van de bedrijfsleiding
 • De essentiële diensten die vallen on der categorie ALGEMENE dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers
 • Bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning

Essentiële bedrijven die reeds een aanvraag hebben ingediend bij het Nationaal COVID Management Team worden gebeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld. Indien u toch vragen heeft kunt u tussen 08.00u en 18.00u bellen met de volgende nummers:

 • 388 40 of   81 332 70  of    81 364 26  of    81 342 30

Deze informatie is uiterlijk 20.00u te herlezen op de COVID website

Nadere bijzonderheden over de opkomende Total Lockdown volgen morgen omstreeks 18.00u.