Minister Somohardjo legt nadruk op voeren cultuurbeleid

152

Een van de speerpunten van het beleid van de huidige regering is , het voeren van een cultuurbeleid tot bevordering van bekendheid en respect voor elke groep. Hierbij zal de gemeenschappelijke bestemming als natie steeds voorop worden gesteld, legde Bronto Somohardjo, de minister van Binnenlandse Zaken wederom de nadruk op, gisteren tijdens de kransleggingsceremonie te Sana Budaya als ode aan de Javaanse voorouders. De organisatie lag in handen van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI).130 jaar geleden op 9 augustus 1890 zetten de eerste javanen voet aan wal in Suriname op plantage Mariënburg.

Het gaat hierbij om eenheid in verscheidenheid. In dat kader zullen er aan de universiteit bijzondere leerstoelen gevestigd worden voor onderzoek naar en behoud van culturele erfgoed van de bevolkingsgroepen, zoals dat reeds werd aangegeven door president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn inauguratie rede.Minister Somohardjo die president Santokhi vertegenwoordigde vond het een voorrecht om namens de president het woord te richten tot het volk op deze bijzondere dag. Samen met zijn echtgenote en andere notabelen legde hij een krans bij het monument op Sana Budaya. De komst van de javaanse immigranten was het begin van de vorming van een javaanse gemeenschap in Suriname, welke mede heeft bijgedragen aan de tot stand koming van onze multi culturele samenleving.

De javanen zijn na de chinezen en hindustanen, als laatste groep naar Suriname gehaald als contractarbeiders.
Na de contractperiode waren de javanen nog erg achtergesteld. Volgens de bewindsman hebben de voorouders en de ouders er alles aangedaan om hun kinderen een beter toekomst te bieden dan wat zijzelf hadden gehad. “Onze voorouders hebben zware offers gebracht en hebben zichzelf tenslotte kunnen opwerken op een hogere maatschappelijke ladder” Vandaag de dag mogen de javanen trots zijn om deel uit te maken van de Surinaamse gemeenschap, zegt Somohardjo. Ook in de politiek zijn de javanen als samenleving niet weg te denken.

Suriname is volgens minister Somohardjo een schoolvoorbeeld van een geslaagde multi-etnische , multireligieuze en multiculturele samenleving. “Dit gegeven moeten wij met ons allen koesteren. Het is hierbij van belang dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen ons”, aldus de woorden van minister Somohardjo.


Hij feliciteerde namens de regering van de Replubiek Suriname het volk van suriname, maar in het bijzonder de javaanse broeders en zusters met de herdenking van 130 jaar javaanse immigratie. Ook de inheemse broeders en zusters werden niet vergeten , die op deze dag ook de dag der Inheemsen herdachten .Ook zij werden door minister Somohardjo gefeliciteerd.
De Indonesische ambassadeur gaf aan dat de Javaanse immigranten de mbahyot en siembah zijn van deze generatie. Het is nu de taak van deze generatie om de nalatenschap in ere te houden en het verder over te brengen. Ook zei hij dat de economische relatie tussen Suriname en Indonesië verder verstevigd moet worden.