Het bestuur van de Surinaamse voetbalbond heeft gisteren een bezoek gepleegd aan de Vice President van Suriname dhr. Ronny Brunswijk. Het bestuur heeft de plannen van de nationale selectie gepresenteerd en de ambities besproken met als hoofddoel in 2022 suriname te vertegenwoordigen op het WK in Qatar.

Ook is besproken welke doelstelling er ligt voor de Gold Cup van 2021, Natio wil tot de top 4 gaan behoren in dit toernooi. Om deze doelen te realiseren zal de inzet van Surinaamse Profvoetballers in Diaspora van groot belang zijn. De regering werd ook bedankt voor de ondersteuning die er in dit traject al gegeven wordt. Een ander onderwerp wat er is besproken is de ondersteuning van met name het Departement Sportzaken bij de opzet van een Prof Competitie.

In deze periode van crisis zou de opzet van een prof league op korte termijn met 10-12 clubs minimaal 300 nieuwe arbeidsplaatsen creeren tegen kosten die lager zijn dan in andere sectoren. Aangegeven werd wat er in dit opzicht van de overheid verwacht werd. Dhr. Brunswijk gaf aan dat zijn deuren openstaan voor de SVB.