Minister Riad Nurmohamed bracht op uitnodiging van het Magrove Forum Suriname (MAFOSUR) een oriëntatie bezoek aan de dijk te Weg naar Zee. De bewindsman gaf ook het startsein voor de aanleg van een grijsgroene dijk te Weg naar Zee door de aanplant van bamboe langs de dijk. De versteviging zal dienen als bescherming van zowel de oever als de landbouwarealen langs de zee. De bestaande dijk kan heel gemakkelijk worden weggespoeld, daarom is gekozen voor extra bescherming en versteviging. De plaatselijke bewoners bleken ingenomen te zijn met dit initiatief.

De bewindsman was bijzonder onder de indruk van het project. Hij gaf aan dat de mangrovebomen meer aan de voorkant zijn geplant om de golven te minimaliseren, waardoor meer modder wordt ontwikkeld, maar is net niet bestand tegen de zeespiegelstijging. De landbouwarealen hebben een stevige bescherming nodig. Op dit moment wordt het vrijwillig gedaan door het mangroveforum. Uiteindelijk zullen de plaatselijke bewoners de dijk zelf moeten onderhouden om zodoende een eigen bijdrage te leveren. Landbouwgebieden te Weg naar Zee worden reeds geruime geteisterd door het zoute zeewater. Het zorgt niet alleen voor vernieling van landbouwproducten, maar ook de landbouwgronden langs de zee worden beschadigd. De minister laat optekenen dat een betonnen dijk bouwen in deze periode niet mogelijk is vanwege de huidige financiële positie van het land. Hij is ook niet van plan om dure leningen af te gaan sluiten voor het aanleggen van een betonnen dijk.

Voorzitter Sieuwnath Naipal van stichting Mangrove Forum Suriname, zegt desgevraagd dat een nieuwe duurzame methode is vereist om de dam te beschermen. Dit nieuwe component is reeds toegevoegd aan kustbescherming waarbij het niet nodig is een dam te bouwen voor korte duur. De minister kreeg een rondleiding van professor Naipal, waarbij de gevaren van zowel de bewoners als de arealen zijn blootgesteld. Hij zei enorm onder de indruk te zijn met de verrichtingen van professor Naipal, die in 2015 is begonnen aan een kwelders/estuariumproject door het planten van mangrove en nu een nieuwe methode van mangrove in bamboe, de oever te beschermen. De bewindsman gaf ten slotte aan dat zij die niet meewerken aan het project zelf verantwoordelijk zullen zijn voor het overstromingsgevaar. Binnenkort worden er bordjes geplaatst om dit aan te gegeven. Hij spreekt de hoop uit dat regionale en internationale donoren die zich bezighouden met klimaatverandering, meer fondsen zullen vrijmaken voor landen als Suriname die ernstig worden bedreigd door de zee.