Het komende jaar wordt een begin gemaakt om de kleinschalige goudwinning te transformeren zodat het een duurzame en veilige bron wordt, van inkomsten en werkgelegenheid. Belangrijk daarbij is volgens president Chandrikapersad Santokhi, het herstel van schade aan de natuur. Het staatshoofd hield gisteren in zijn Jaarrede tot het parlement zijn gehoor voor dat er aandacht komt voor alternatieven om kleinschalige gouddelvers te leren om kwikvrij te mijnen, conform Surinames  commitment door toe te treden tot de Minamata Conventie. “Illegale goudwinning wordt aangepakt, maar het beleid biedt ook de ruimte om illegale goudwinning de kans te geven legaal te worden en royalty’s af te dragen”, zegt de president.

Hij gaf verder aan dat de significante olie- en gasvondsten in het offshore gebied door Apache en Total veelbelovend zijn en tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. President Santokhi: “Met goede hoop kijken wij uit naar de geplande boringen in 2020 en 2021 van een aantal andere oliemaatschappijen. In dit verband zullen voorbereidingen getroffen worden, om ons in elk opzicht goed voor te bereiden, op de inkomsten die dit zal genereren.” Het staatshoofd noemt daarbij duurzaam beheer, transparante management van de inkomsten en het ontwikkelen van een eigen offshore olie-industrie.

Volgens hem zijn het enorme kansen die wijsheid vereisen en zich niet lenen voor partijpolitiek, maar een nationale aanpak. “De inkomsten horen toe aan het volk van Suriname en daar zullen we op toezien. Hiertoe zal een traject van maatschappelijk overleg opgestart worden in 2021.”

De regeringsleider maakte er ook melding van dat de haalbaarheidsstudie, inzake het Bakhuis Ontwikkelingsprogramma wordt opgepakt. Met de resultaten van deze studie zullen potentiële partners, via een aanbestedingsproces, aangetrokken worden, om een duurzame ontwikkeling van het Bakhuis bauxiet mogelijk te maken.

Eén van de belangrijkste prioriteiten voor 2021 is, ook te zorgen voor 24-uurs stroom voor dorpsgemeenschappen in de verschillende districten. Er zijn twee pilots met zonne-energie in Pikin Slee en Gujaba uitgevoerd en één project in Godo Olo is in de startblokken. Op basis van de resultaten kan dit breder worden uitgerold met fondsen van, onder andere, de India Credit-line.