Op woensdag 21 oktober is er een aanvang gemaakt aan de distributie van het landelijk voedselpakketten project in het district Saramacca en wel in het ressort Calcutta. Dit pakkettenproject wordt landelijk uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en Bureau Eenheid.

De registratie, selectie en distributie heeft plaatsgevonden in samenspraak met de Districtscommissaris van Saramacca mevrouw Sherin Bansi-Durga, SoZaVo medewerkers en Dr/Rr structuren Saramacca.

De overige ressorten volgen nog.Indien er klachten en of onduidelijkheden zijn met betrekking tot het Landelijk Voedselpakketten Project en de distributie in het ressort Calcutta dan kunt u dat doorgeven bij het bestuurskantoor Calcutta op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober van 8:00 uur tot 12:00 uur.