Gisteren, zaterdag 24 oktober is er een commissie voor de FIFA Covid-19 emergency fondsen geïnstalleerd. De Commissie zal het bestuur van de SVB adviseren over de besteding van de Covid-19 FIFA fondsen en zich buigen over Covid 19 gerelateerde project en aanvragen van leden die getroffen zijn door de Covid 19 pandemie.

De totale waarde van het aan de SVB ter beschikking gesteld fonds is 1miljoen USD. Welke in twee tranches van 500.000 USD ter beschikking zal worden gesteld. De tweede tranche zal pas overgemaakt worden na verantwoording van de besteding van de 1ste tranche die de SVB op 10 augustus 2020 t.b.v. de SVB kreeg overgemaakt.

De voorzitter John Krishnadath die de commissie leden alle documentatie over dit FIFA fonds verstrekte gaf de commissie mee dat zij de experts op de regelgeving van dit fonds in Suriname zullen zijn. De commisie die uit vertegenwoordigers uit de diverse SVB geledingen bestaat, staat onder voorzitterschap van drs. D. Mathoera en de leden, B.Mankoe, K. Kiene, R. Oldenstam, R. Habiboela , M. Nathoe, M. Veldbloem en A. Pherai.